.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
การตรึงไนโตรเจน : ไรโซเบียม-พืชตระกูลถั่ว
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การตรึงไนโตรเจน : ไรโซเบียม-พืชตระกูลถั่ว
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ วังใน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 252 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-485-4
เนื้อหาโดยย่อ

          เป็นตำราที่เน้นด้านการประยุกต์ใช้กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินพวกแบคทีเรียสกุลไรโซเบียมในการตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศร่วมกับพืชตระกูลถั่ว  เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตร  เนื้อหาครอบคลุมถึงการค้นพบ  การจัดกลุ่มไรโซเบียม  กระบวนการเข้าสู่รากและลำต้นพืชตระกูลถั่ว  การเกิดปม  การตรึงไนโตรเจน  การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์  การเก็บรักษา  การผลิต  การคลุกเมล็ด  และ/หรือการฉีดพ่นเชื้อให้กับลำต้น  การควบคุมคุณภาพเชื้อ  ตลอดจนการใช้ประโยชน์กิจกรรมดังกล่าวในแง่ของปุ๋ยชีวภาพ  โดยเฉพาะประโยชน์ในด้านการผลิตพืชตระถั่วประเภทต่าง ๆ รวมทั้งประเภทที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์  ประเภทที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด  ประเภทที่ใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฯลฯ  โดยเน้นถึงข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมในเขตร้อนเป็นหลัก


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle