.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
ปทานุกรมปฐพีวิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปทานุกรมปฐพีวิทยา
ผู้แต่ง คณะกรรมการจัดทำปทานุกรมปฐพีวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 169 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-531-1
เนื้อหาโดยย่อ

          ปทานุกรมปฐพีวิทยา  เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้รวบรวมศัพท์วิชาการด้านปฐพีวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งศัพท์บัญญัติภาษาไทยและคำอธิบายไว้มากที่สุด  จัดทำโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตสถาน  หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป  ได้ใช้สื่อความหมายด้านปฐพีวิทยาที่ถูกต้องและตรงกัน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle