.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
เศรษฐศาสตร์ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 150 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-545-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาของตลาดอนาคตสำหรับสินค้าเกษตร  โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันที่ยังไม่สามรถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ที่มาของตลาดอนาคตที่สำคัญของโลก  การดำเนินงานของตลาดอนาคต  ราคาสินค้าที่อยู่ในตลาดอนาคตและวิธีพยากรณ์ราคาในอนาคต  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากตลาดอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประกันความเสี่ยงด้านราคา  ซึ่งเป็นปัญหาที่โครงสร้างตลาดในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle