.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 55 guests online
การสอนวิชาเกษตรกรรม
หนังสือ
ชื่อหนังสือ การสอนวิชาเกษตรกรรม
ผู้แต่ง รศ.อรจิต ภูแพ
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 110 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-511-7
เนื้อหาโดยย่อ

          การสอนวิชาเกษตรกรรมแบบทำงานหนักไม่ต่างจากคนงานหรือไม่ก็สอนปลูกผักบนกระดาน  การสอนดังกล่าวควรจะหมดยุคสมัย  ผู้เขียนจึงเสนอการสอนแบบสอนให้คิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ปลูกพืชแบบนักวิทยาศาสตร์  รู้จักสังเกต  รู้ปัญหา  หาข้อมูล  แก้ปัญหา  ทดลองได้  สรุปผลได้จากทักษะวิทยาศาสตร์  เช่น  วัดได้  แปลข้อมูลเป็น  ตีความได้  สรุปได้  ตลอดจนสอนให้รู้จักความรู้ว่าคืออะไร  จะแสวงหาค้นคว้าเองได้อย่างไร  สอนกันอย่างไรจึงจะทำให้เด็กไทยฉลาด  เรื่องราวเหล่านี้มีในหนังสือเล่มนี้  แม้หนังสือจะมุ่งเน้นระดับมัธยมศึกษา  แต่ปรับใช้ได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นประถมศึกษา  อาชีวศึกษา  หรือแม้แต่ระดับอุดมศึกษา


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tube