.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 44 guests online
การสอนวิชาเกษตรกรรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสอนวิชาเกษตรกรรม
ผู้แต่ง รศ.อรจิต ภูแพ
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 110 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-511-7
เนื้อหาโดยย่อ

          การสอนวิชาเกษตรกรรมแบบทำงานหนักไม่ต่างจากคนงานหรือไม่ก็สอนปลูกผักบนกระดาน  การสอนดังกล่าวควรจะหมดยุคสมัย  ผู้เขียนจึงเสนอการสอนแบบสอนให้คิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ปลูกพืชแบบนักวิทยาศาสตร์  รู้จักสังเกต  รู้ปัญหา  หาข้อมูล  แก้ปัญหา  ทดลองได้  สรุปผลได้จากทักษะวิทยาศาสตร์  เช่น  วัดได้  แปลข้อมูลเป็น  ตีความได้  สรุปได้  ตลอดจนสอนให้รู้จักความรู้ว่าคืออะไร  จะแสวงหาค้นคว้าเองได้อย่างไร  สอนกันอย่างไรจึงจะทำให้เด็กไทยฉลาด  เรื่องราวเหล่านี้มีในหนังสือเล่มนี้  แม้หนังสือจะมุ่งเน้นระดับมัธยมศึกษา  แต่ปรับใช้ได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นประถมศึกษา  อาชีวศึกษา  หรือแม้แต่ระดับอุดมศึกษา


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle