.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
สับปะรดและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสับปะรด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สับปะรดและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสับปะรด
ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 196 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-488-9
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือให้เนื้อหาเกี่ยวกับสับปะรดครอบคลุมความเป็นมาในแหล่งกำเนิด  การแพร่กระจายไปยังแหล่งอื่น ๆ รวมถึงความเป็นมาในประเทศไทย  การปลูกและการดูแลรักษาครอบคลุมถึงผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุปลูก  ระยะปลูก  และอัตราปุ๋ยที่แตกต่างกัน  ประสิทธิภาพและปัญหาในการเลือกใช้สารบังคับผลชนิดต่าง ๆ การเก็บเกี่ยว  ตลอดจนโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ  ในด้านสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต  ให้เนื้อหาด้านสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของสับปะรดมากเพียงพอที่จะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการสรีรวิทยาและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  และจากการที่สับปะรดเป็นพืช Crassulacean Acid Metabolism (CAM)  เนื้อหาในด้านสรีรวิทยาการสังเคราะห์ด้วยแสงและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นส่วนที่ให้ตัวอย่างและรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืช CAM ได้ดี


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle