.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 52 guests online
ปาราสิตวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปาราสิตวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์
ผู้แต่ง รศ. น.สพ. ดร.อาคม สังข์วรานนท์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 412 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 974-553-463-3
เนื้อหาโดยย่อ

          เนื้อหาสาระของหนังสือปาราสิตวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์เล่มนี้ครอบคลุมถึงหลักการตรวจวินิจฉัยโรคปาราสิตและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคปาราสิตทางสัตวแพทย์  ซึ่งใช้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ  หลายวิธีที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นวิธีใช้ปฏิบัติกันเป็นประจำในห้องปฏิบัติการทางปาราสิต (routine diagnostic techniques)  นอกจากวิธีการตรวจแบบธรรมดาและวิธีการตรวจแบบพิเศษแล้วเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ยังเกี่ยวข้องกับลักษณะและการแยกชนิด (identification)  ไข่พยาธิ  ตัวอ่อนพยาธิ  ตลอดจนตัวเต็มวัยของพยาธิทั้งภายนอกและภายในที่พบส่วนใหญ่ในสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยด้วย  ข้อมูลของการปรากฏของหนอนพยาธิภายในและพยาธิภายนอก  ซึ่งพบในสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย  ตลอดจนอวัยวะของสัตว์ที่พบพยาธิเหล่านี้อาศัยอยู่เป็นประจำได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย  เพื่อเป็นข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา  ซึ่งใช้ประกอบการแยกชนิดของพยาธิ  รูปภาพไข่ของหนอนพยาธิภายในที่พบในสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย  เป็นภาพที่ได้มาจากงานชันสูตรโรคปาราสิตและจากงานวิจัยของผู้เขียนเอง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการแยกชนิดไข่พยาธิได้อย่างดี  นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังได้บรรจุรูปภาพของพยาธิภายนอกเอาไว้หลายรูปเพื่อให้ผู้ใช้หนังสือได้สะดวกในการค้นคว้าและจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการตรวจแยกชนิดของพยาธิภายนอกที่พบในสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยอีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle