.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วีรานุช หลาง
สายวิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 166 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 978-616-556-068-9
เนื้อหาโดยย่อ

ตำรา  "จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม" เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนิสิตที่เรียนวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและวิชาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการทำความเข้าใจบทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ  รวมถึงการประยุกต์ใช้บทบาทและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเกษตร  เนื้อหาของตำราเล่มนี้ประกอบด้วยลักษณะและการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม    การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ  ระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในการหมุนเวียนแร่ธาตุ  จุลินทรีย์กับการย่อยสลายสารอินทรีย์มลพิษ  จุลินทรีย์กับโลหะมลพิษ  การบำบัดน้ำและของเสียจากชุมชน  และจุลินทรีย์ดัชนีสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle