.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
ยีสต์ : ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ยีสต์ : ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 611 หน้า
ราคา 450 บาท
ISBN 974-537-593-4
เนื้อหาโดยย่อ

"ยีสต์ : ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ"  ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วน  ส่วนแรกเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์  เริ่มด้วยการทบทวนชีววิทยาของยีสต์โดยสังเขป  อนุกรมวิธานดั้งเดิมของยีสต์พร้อมวิธีการจัดจำแนกยีสต์  อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์และไฟโลจีนี  นิเวศวิทยาและความหลากหลายของยีสต์ที่เพาะเลี้ยงได้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์  หลักกการและวิธีการเก็บรักษายีสต์  ส่วนที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์  โดยกล่าวถึงหลักการเพาะเลี้ยงยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม  การคัดเลือกยีสต์  การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ  หรือมีลักษณะที่ดีขึ้น  ด้วยวิธีการกลายพันธุ์  โปรโตพลาสต์ฟิวชัน  และรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี  จากนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากยีสต์ที่มีในปัจจุบันและที่มีศักยภาพผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle