.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน
ผู้แต่ง รศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
ภาควิชาชีววิทยาประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 117 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-394-7
เนื้อหาโดยย่อ

          “คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน”  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช (สาหร่าย)  และแพลงก์ตอนสัตว์  เพื่อใช้อนุบาลลูกสัตว์น้ำ  มีการบรรยายเทคนิคสำคัญ ๆ อย่างเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย  เช่นการเขี่ยเชื่อบริสุทธิ์ของสาหร่ายเพื่อเป็นสต๊อก  การขยายพันธุ์  การเตรียมอาหาร  การตรวจสอบคุณภาพอาหาร  การนับปริมาณแพลงก์ตอนพืช  ฯลฯ  รวบรวมสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสาหร่าย  ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle