.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 50 guests online
คิเนสิโอโลยีเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คิเนสิโอโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร.กรรวี บุญชัย
ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 222 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-405-6
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือเล่มนี้จะว่าด้วยประวัติการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบต่าง ๆ ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวทั้งในกิจกรรมประจำวันและการเล่น  กีฬา  นอกจากนี้  ยังประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญต่อการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการปฏิบัติ  ได้แก่  งาน  กำลังงาน  พลังงาน  คาน  ความมั่นคงและการเคลื่อนไหว  การอบอุ่นร่างกาย  การคูลดาวน์  และหลักการฝึกเบื้องต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle