.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online
เรขาคณิตวิเคราะห์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เรขาคณิตวิเคราะห์
ผู้แต่ง รศ.ภัทรา เตชาภิวาทย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 170 หน้า
ราคา 130 บาท ลด 20% เหลือ 104 บาท
ISBN 974-553-407-2
เนื้อหาโดยย่อ

เรขาคณิตวิเคราะห์  สาระสำคัญของวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์คือการเขียนกราฟเมื่อกำหนดสมการและการสร้างสมการเมื่อกำหนดกราฟให้  การศึกษาดังกล่าวทำให้ระบพิกัดฉากคาร์ทีเซียนและระบบพิกัดเชิงขั้ว  ซึ่งเป็นเรขาคณิตในระนาบหรือเรขาคณิต 2 มิติ (บทที่ 1 - 4)  ส่วนเรขาคณิตในปริภูมิ 3 มิติเป็นการทำในระบบพิกัดฉากคาร์ทีเซียนซึ่งเวกเตอร์มีความสำคัญในการกำหนดกราฟและสมการ (บทที่ 5)


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle