.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ผู้แต่ง ศ.เพ็ญศรี กาญจโนมัย
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 184 หน้า
ราคา 210 บาท
ISBN 974-553-402-1
เนื้อหาโดยย่อ

          การเขียนหนังสือ  สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นี้  เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ถูกต้องและชัดเจน  โดยเน้นพื้นฐานอารยธรรมญี่ปุ่นที่มาจากการผสมผสานศาสนาและลัทธิทั้งของตนเองและต่างชาติได้อย่างกลมกลืน  สามารถพัฒนาประเทศญี่ปุ่นให้เจริญก้าวหน้า  มีความทันสมัยมาจนกระทั่งทุกวันนี้  การปรับตัวของญี่ปุ่นจะมีสภาวะสอดคล้องกันระหว่างเหตุการณ์ภายในและเหตุการณ์ภายนอก  ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นจึงดูน่าสนใจและน่าเร้าใจ  หลายคนกล่าวว่า  คนญี่ปุ่นเป็นคนดูยาก  เข้าใจยาก  แต่ถ้าได้อ่านหนังสือนี้แล้ว  ท่านก็จะเข้าใจและสามารถตอบปัญหาตลอดจนข้อสงสัยต่าง ๆ ที่มีต่อสังคมญี่ปุ่นทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ทั้งยังสามารถคาดการณ์ต่อความเป็นไปในอนาคตของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle