.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 46 guests online
มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิยพรรณ วรรณศิริ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 352 หน้า
ราคา 255 บาท
ISBN 974-553-387-4
เนื้อหาโดยย่อ

          มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม (Social  and  Cultural  Anthropology)  เป็นตำราเล่มแรกและเล่มเดียวในประเทศไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งทางด้านทฤษฎีและประยุกต์  ทั้งเป็นตำราเบื้องต้นและชั้นสูงทางด้านมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม  เนื้อหาประกอบด้วยความเป็นมาของศาสตร์ทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  นิยามความแตกต่างของชื่อและสำนัก  แนวคิดระหว่างมานุษยวิทยาสังคมและมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  รายละเอียดของวัฒนธรรม  ทฤษฎีทางวัฒนธรรมศึกษา  การศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรม  ครอบครัวและเครือญาติ  การปกครองของสังคม  พื้นฐานอันเป็นความรู้พื้นฐานสุดของรัฐศาสตร์ปัจจุบัน  ระบบเศรษฐกิจของชนดั้งเดิม  ระบบและวิวัฒนาการของศาสนา  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  และมานุษยวิทยาประยุกต์  ซึ่งเป็นทฤษฎีและวิธีการปรับใช้ศาสตร์ทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  ผู้เขียนจงใจจะแต่งตำราเล่มนี้เพื่อใช้ในการเรียนและการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle