.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
กลยุทธ์ในการฝึกอบรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กลยุทธ์ในการฝึกอบรม
ผู้แต่ง อ.พัฒนา สุขประเสริฐ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 182 หน้า
ราคา 165 บาท
ISBN 974-553-357-2
เนื้อหาโดยย่อ

กลยุทธ์ในการฝึกอบรม  เป็นหนังสือที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่รับผิดชอบหรือต้องการศึกษาหาความรู้ในงานด้านการฝึกอบรม  เพราะได้บรรจุเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของความรู้ที่รวบรวมจากทฤษฎีต่าง ๆ  ผนวกกับประสบการณ์ของผู้เขียนครบทุกขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม  โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม  การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม  การวางแผนโครงการฝึกอบรม  การดำเนินงานฝึกอบรม  การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม  และที่จะลืมไม่ได้ก็คือ  จิตสำนึกกับการฝึกอบรม  ในท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังประกอบด้วย  ตัวอย่างการเขียนโครงการการฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินงาน  รวมถึงตัวอย่างหนังสือติดต่อของหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้และถือเป็นแนวในการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมได้อย่างมั่นใจ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle