.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 50 guests online
สถิติการวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจัย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สถิติการวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจัย
ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 476 หน้า
ราคา 380 บาท
ISBN 974-537-820-8
เนื้อหาโดยย่อ

ในปัจจุบันนักศึกษาและนักวิชาการผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปที่นักสถิติและนักคอมพิวเตอร์ได้คิดค้นไว้แล้ว  การใช้เครื่องคำนวณวิธีลัดแบบนี้ทำให้ประหยัดเวลาไปได้มาก  แต่ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและที่มาของผลการวิเคราะห์  ทำให้เกิดอาการบกพร่องทางวิชาการที่เรียกว่า "Blackbox Syndrome" คือไม่รู้ไม่เข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมาได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลในรายละเอียด พร้อมกับความรู้พื้นฐานของหลักสถิติศาสตร์ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ว่าข้อมูลสถิติแท้ที่จริงแล้วคำนวณได้มาอย่างไร
อนึ่งในการทำงานวิจัยนั้น นักวิจัยจำเป็นต้องวางแผนในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ก่อนจะเริ่มลงมือวิจัย หนังสือเล่มนี้รวบรวมแผนการทดลองต่างๆ จำนวนมากมายที่นักวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาต่างๆ จำเป็นต้องใช้ในงานวิจัย หนังสือเล่มนี้นอกจากจะมีประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีหนังสือคู่มือที่นักวิจัยค้นคว้าจำเป็นต้องอ่านอย่างยิ่ง


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle