.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
แคลคูลัส 2 เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แคลคูลัส 2 เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมภพ ไกรโรจนานันท์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2539
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 198 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-298-3
เนื้อหาโดยย่อ

 จุดเด่นของตำราเล่มนี้  คือ
(1) เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของการสอนหนังสือมากว่า 33 ปี  การอ้างอิงตำราต่างประเทศ  มีเฉพาะเพียงหลักการสำคัญ ๆ  โจทย์ส่วนใหญ่คิดขึ้นเองและเฉลยเอง
(2) เน้นในเรื่องการใช้เครื่องคิดเลข  เพราะการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนั้น  ต้องการผลเฉลยที่ละเอียดพอสมควร
(3) เน้นเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของผลเฉลย  ถ้าเป็นไปได้  จะเสนอวิธีทำ 2 วิธี  สำหรับโจทย์ข้อเดียวกัน  เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจในคำตอบ  งานด้านคณิตศาสตร์ที่ใช้พัฒนาเทคโนโลยีนั้น  ต้องการคำตอบที่ถูกต้อง
(4) แนะนำ  “ฟังก์ชันต่อเนื่อง”  โดยใช้ธรรมชาติของฟังก์ชันชนิดนั้น  ในตำราเล่มนี้  จะเน้นคำตอบที่ใกล้เคียงกัน  เชน x=2  ฟังก์ชันมีค่าเป็น 6  ครั้นเมื่อ x=2,005  ฟังก์ชันควรจะมีค่าใกล้เคียงกับ 6 เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle