.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา มีศุข
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2539
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 342 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-316-5
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเคมีทั่วไปเล่ม 1 ฉบับรวบรัด  เล่มนี้  เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีทั่วไปมาเป็นเวลานานหลายปี  มีเนื้อหาครอบคลุมครึ่งหนึ่งของวิชาเคมีทั่วไปในระดับมหาวิทยาลัย  ชั้นปีที่ 1  ตามหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ 11 บท  คือ  สสารและพลังงาน  ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์  อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น  สมดุลเคมี  แก๊สของเหลว  ของแข็ง  และสารละลาย
หนังสือเล่มนี้เรียกว่า  ฉบับรวบรัด  เพราะได้ทำให้ใจความสำคัญของแต่ละบทมีความกระชับขึ้น  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาน้อยลงในการทบทวนบทเรียนให้จบ  และอีกอย่างหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ต่างจากตำราเคมีทั่ว ๆ ไป  คือ  ในแต่ละบทได้ทำแบบฝึกหัดให้ดูเป็นตัวอย่าง  เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบด้วยตนเองว่าเข้าใจเนื้อหาถูกต้องหรือไม่  จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เรียนเคมีทั่วไปทุกระดับ  รวมทั้งผู้ที่ต้องการรื้อฟื้นความรู้พื้นฐานทางเคมีด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle