.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 27 guests online
เกษตรกรที่รัก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เกษตรกรที่รัก
ผู้แต่ง ศ.ระพี สาคริก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 153 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-426-9
เนื้อหาโดยย่อ

          ผู้ใดเข้าใจถึงเหตุแห่งปัญหาอย่างลึกซึ้งและกว้างไกลถึงระดับหนึ่งย่อมมองเห็นความจริงเองว่า  การเกษตรมีเหตุมีผลเชื่อมโยงถึงชีวิตคนทุกสาขาอาชีพ  หรืออีกนัยหนึ่ง คนทุกสาขาอาชีพควรแสดงออกซึ่งบทบาทที่ให้ความสำคัญแก่การเกษตรอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแต่ละคนละลดความเห็นแก่ตัวลงไปได้บ้าง  ทั้งนี้และทั้งนั้น  เนื้องจากการเกษตรคืองานซึ่งควรมีรากฐานอยู่กับพื้นดินโดยตรง  ดังนั้นสิ่งทีสำคัญที่สุดที่ช่วยให้การเกษตรมั่นคงอยู่ได้ก็คือ  บุคคลผู้ซึ่งชีวิตเติบโตสูงขึ้น  ไม่ควรลืมความสำคัญของพื้นดินร่วมกับชีวิตเพื่อนมนุษย์ในระดับล่างซึ่งอยู่ในสภาพที่มักเรียกกันว่า "หลังสู้ฟ้า - หน้าสู้ดิน"  รวมถึงบรรพบุรุษอันถือสัจธรรมปรากฎอยู่ในกระแสความเป็นมาของตนและสังคม  ซึ่งประเด็นนี้น่าจะหมายถึงจิตวิญญาณที่อธิบายความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่น  ได้อย่างชัดเจน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle