.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 41 guests online
ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี
ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 327 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-132-7
เนื้อหาโดยย่อ

เป็นตำราด้านภาวะมลพิษของดิน (soil  pollution)  เนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นด้านคุณภาพน้ำและปฐพีวิทยา  ตัวอย่างอุบัติการณ์ด้านภาวะมลพิษของดินอันร้ายแรงในอดีต  เช่น  โรคอิไต-อิไต  โรคมินามาตะ  โรคเมทฮีโมโกลบินในเด็กอ่อน  หรือ  blue-baby  syndrome  สภาวะน้ำเสียยูโทรฟิเคชัน  เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในรูปสารมลพิษ  ฝนกรด (acid  rain)  สารเคมีฆ่าศัตรูพืชและธาตุพิษ (รวมทั้งธาตุโลหะหนัก  เช่น  ตะกั่ว  แคดเมียม  ปรอท  สังกะสี)  โดยกล่าวถึง  แหล่งที่มา  การสะสม  สาเหตุของการปนเปื้อนในดิน  ปัญหา  ผลข้างเคียง  ปฏิกิริยาและเคมีนิสัยในดิน  ตลอดจนถึงการจัดการ  โดยค้นคว้าอ้างอิงงานทดลองในเรื่องดังกล่าวในประเทศไทยเอาไว้มากที่สุด


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle