.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
ป่าชายเลน...นิเวศวิทยาและการจัดการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ป่าชายเลน...นิเวศวิทยาและการจัดการ
ผู้แต่ง ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2542
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 278 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-717-9
เนื้อหาโดยย่อ

          ป่าชายเลน..นิเวศวิทยาและการจัดการ  มีเนื้อหาสาระสำคัญหลายประการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทรัพยากร  การจัดการและการอนุรักษ์  โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด  ความสำคัญ  ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  ชนิดพืชและสัตว์  การปรับตัวและการเจริญเติบโต  กิจกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีระบบ  ตลอดถึงปัญหา  สาเหตุ  และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำลายป่าชายเลน  และแนวนโยบาย  มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการ  และการอนุรักษ์บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

          “ป่าชายเลนให้กำเนิดหลายชีวิต...โปรดอย่าคิดทำลาย”


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle