.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 46 guests online
ศัพท์ในวงการปุ๋ย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ศัพท์ในวงการปุ๋ย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 238 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-800-3
เนื้อหาโดยย่อ

"ศัพท์ในวงการปุ๋ย" เป็นหนังสือประมวลศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ทุกประเภทเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมี  ปูน  สารปรับสภาพดินและการปรับปรุงบำรุงดิน  รวม 715 คำ  พร้อมทั้งศัพท์บัญญัติภาษาไทย และคำอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ  แต่ชัดเจน  มีตัวอย่างและภาพประกอบ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  อาจารย์ผู้เรียบเรียงใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา 32 ปี จัดทำหนังสือนี้ด้วยความรอบคอบ โดยยึดหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน
"ศัพท์ในวงการปุ๋ย" จะเป็นกุญแจที่ช่วยไขไปสู่ความกระจ่างในวิชาการด้านปุ๋ย การใช้ปุ๋ยและการบำรุงดิน สำหรับผู้สนใจที่ใฝ่หาความความรู้ จึงเป็นคู่มือที่ดีสำหรับนักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย นิสิต นักศึกษาและเกษตรกรผู้รักความก้าวหน้าโดยทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle