.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
การจัดทรงต้นและการตัดแต่งไม้ผล
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดทรงต้นและการตัดแต่งไม้ผล
ผู้แต่ง รศ.ดร.กวิศร์ วานิชกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 213 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-284-6
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบไปด้วยพื้นฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้ในการจัดทรงต้นและการตัดแต่งไม้ผล  อันได้แก่  เรื่องรูปทรงและองค์ประกอบของต้นไม้ผล  พัฒนาการของไม้ผล  การแตกกิ่งให้ดอกผล  และปัจจัยที่มีผลต่อขนาดและรูปทรงของต้นไม้ผล  โครงร่างและการควบคุมขนาดและรูปร่างของต้นไม้ผล  โดยรวบรวมข้อมูลจากตำราและผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  สำหรับเนื้อหาส่วนของการจัดทรงต้นและการตัดแต่งไม้ผล  จะประกอบไปด้วย  หลักและกระบวนการจัดทรงต้นและตัดแต่งกิ่งไม้ผล  และรูปแบบทรงต้นไม้ผลเขตหนาวและเขตร้อนที่นิยมในอดีตและปัจจุบัน  ซึ่งผู้อ่านอาจนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตในสวนผลไม้ได้อย่างหลากหลาย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle