.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้แต่ง ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 342 หน้า
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 974-537-288-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้เหมะสำหรับใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชานิเวศวิทยาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  นิเวศวิทยาป่าไม้  นิเวศวิทยาทุ่งหญ้า  และนิเวศวิทยาสัตว์ป่า  เป็นต้น  หนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้รู้จักวิชานิเวศวิทยาและเรื่องระบบนิเวศตลอดจนชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างและหน้าที่ของระบบธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญทำให้เกิดดุลยภาพขึ้นในระบบ  โดยให้เรียนรู้เกี่ยวกับประชากร  สังคม  และระบบนิเวศบนบก  ซึ่งเป็นระดับการรวมตัวของชีวิต  ที่นักนิเวศวิทยาให้ความสนใจเป็นพิเศษ  ในตอนท้ายเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  โดยประยุกต์วิชานิเวศวิทยามาเป็นหลัก  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชานิเวศวิทยา  อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle