.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
สภาพแวดล้อมกับการผลิตไม้ผลเขตร้อน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สภาพแวดล้อมกับการผลิตไม้ผลเขตร้อน
ผู้แต่ง รศ.ดร.กวิศร์ วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 184 หน้า
ราคา 110 บาท
ISBN 974-537-505-5
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาในหนังสือให้ภาพรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลก  โดยเฉพาะในเขตร้อน  และปัจจัยด้านต่าง ๆ  ของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่องานผลิตของไม้ผลเขตร้อน  เป็นเนื้อหาที่ให้ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการ  ทั้งในภาพกว้างและทางลึกเพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป  นอกจากนี้ยังมีบทที่ให้ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับประเทศไทย  ทั้งทางด้านสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและนักวิชาการ  รวมทั้งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่องานผลิตไม้ผลเขตร้อนในด้านต่าง ๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle