.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
สารป้องกันกำจัดวัชพืช : พื้นฐานและวิธีการใช้
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สารป้องกันกำจัดวัชพืช : พื้นฐานและวิธีการใช้
ผู้แต่ง ศ.ดร.รังสิต สุวรรณเขตนิคม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 467 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 974-537-486-5
เนื้อหาโดยย่อ

ปัจจุบันสารป้องกันกำจัดวัชพืชเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำการเกษตร  เพราะเป็นสิ่งที่นำมาทดแทนแรงงานซึ่งขาดแคลนและมีราคาแพง ตำราเล่มนี้จึงเขียนขึ้น  เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและสามารถใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งอาจจะเรียกว่า  “ใช้เป็น”  หรือ  “ฉลาดใช้”  โดยผู้ที่เรียบเรียงตำราเล่มนี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในวงการวิทยาการวัชพืชมานานกว่า 35 ปี  ตำราเล่มนี้ประกอบ 3 ภาค ดังนี้
ภาคที่ 1  วัชพืชและการควบคุม  เกี่ยวข้องกับ  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช  นอกจากนี้ยังกล่าวถึง  การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ
ภาคที่ 2  สารป้องกันกำจัดวัชพืชและวิธีการใช้  ประกอบด้วยการจำแนกสารป้องกันกำจัดวัชพืชออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ตามวิธีการใช้ กลไกการทำลายพืช  และโครงสร้างทางเคมี  รูปของสารและแอดจูแวนท์ประเภทต่าง ๆ  วิธีการคำนวณเพื่อกำหนดปริมาณสารต่อพื้นที่  รวมถึงการนำเอาสารไปใช้ในพืชปลูกแต่ละชนิด
ภาคที่ 3  สารป้องกันกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืชและสภาพของสารเมื่อลงสู่ดิน  เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจถึงกลไกการทำลายพืชและสภาพของสารเมื่อลงสู่ดิน  วัชพืชต้านทานสารและการถ่ายทอดยีนเพื่อให้พืชปลูกทนทานต่อสารป้องกันกำจัดวัชพืช


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle