.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เลาหะจินดา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 292 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-813-5
เนื้อหาโดยย่อ

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม  ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของมนุษย์ในระบบนิเวศ  เป็นสิ่งสำคัญของการดำรงอยู่ของสภาพแวดล้อม  หนังสือ "นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา"  แนะนำให้ท่านรู้จักระบบนิเวศและหลักการพื้นฐานของนิเวศวิทยา  นิเวศวิทยาประชากรและสังคม  ตัวอย่างสังคมในน้ำจืด  ทะเล  และบนพื้นดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มุมมองของผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เองจากกรณีศึกษาและข้อคิดเพื่อ สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle