.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 12 guests online
พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
ผู้แต่ง ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 534 หน้า
ราคา 420 บาท
ISBN 974-537-437-7
เนื้อหาโดยย่อ

“พืชอาหารสัตว์เขตร้อน”  มีเนื้อหาด้านพืชอาหารสัตว์ในเขตร้อน  ซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  ใน 6 บทแรกเป็นความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ต่อการเกษตรไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ชนิดหญ้าและถั่วอาหารสัตว์เขตร้อนที่ปรับตัวได้ดีในประเทศไทย  และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ในเขตร้อน  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานทั่วไปก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้า  ซึ่งประกอบด้วย  การปลูกสร้างแปลงหญ้า  การใช้ปุ๋ยบำรุงรักษา  การแก้ไขการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง  คุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์เขตร้อน  พฤติกรรมการแทะเล็มของสัตว์  การใช้ประโยชน์และผลผลิตสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงด้วยพืชอาหารสัตว์เขตร้อน  รวม 7 บทด้วยกัน  นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเทคนิคการเก็บข้อมูลงานวิจัยในด้านพืชอาหารสัตว์  และการปรับปรุงพืชอาหารสัตว์อีก 2 บท  เพื่อให้ผู้ที่ทำงานวิจัยหรือสนใจได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเริ่มทำงานวิจัยด้านนี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle