.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
พืชเศรษฐกิจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พืชเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 460 หน้า
ราคา 330 บาท
ISBN 974-537-365-6
เนื้อหาโดยย่อ

พืชเศรษฐกิจเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพืชที่มีแนวโน้มว่าจะมีความสำคัญในอนาคต  ให้รายละเอียดถิ่นกำเนิด  แหล่งปลูก  ประวัติการปลูก  เนื้อที่ปลูก  ผลผลิต  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  การปลูกและการดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา  การใช้ประโยชน์  ปัญหาในการผลิตและแนวทางแก้ไข  รวมทั้งบรรณานุกรม  แต่ละหัวข้อให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและควรคำนึงถึงไว้อย่างครบถ้วน  ในส่วนของลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ได้อธิบายไว้พอสังเขป  เพื่อความเข้าใจเมื่ออ้างถึง  เมื่อใช้ร่วมกับหนังสือ  พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดด้านพฤกษศาสตร์อย่างครบถ้วน  จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้สมบูรณ์ขึ้น  ท้ายเล่มได้จัดทำดัชนีเรื่อง  เพื่อความสะดวกในการค้นหาไว้ด้วยแล้ว


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle