.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
คณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน
ผู้แต่ง รศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 205 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-455-5
เนื้อหาโดยย่อ

คณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน : เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับหลักการคำนวณที่ใช้ในตลาดการเงินโดยทั่วไป  เช่น  เงินต้น  เงินรวม  ระยะเวลาการลงทุน  อัตราดอกเบี้ย  การคำนวณมีการใช้หลักการของดอกเบี้ยคงต้นและดอกเบี้ยทบต้น  นอกจากนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึง  หลักการคำนวณการจ่ายรายงวด  การหาอัตราผลตอบแทนของการลงทุน  การคำนวณหนี้คงเหลือ  ราคาของพันธบัตร  และราคาของหุ้นสามัญ  ในบทสุดท้ายผู้เขียนยังได้เขียนถึงหลักการคำนวณหาราคาของสินทรัพย์ที่มีความเสื่อมค่า  เช่น  รถยนต์  หรือตึกอาคาร  เป็นต้น
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อจะนำไปใช้ในการคำนวณพื้นฐานทางการเงินและการลงทุนโดยทั่วไป  และนอกจากนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังจะเป็นพื้นฐานต่อผู้อ่านในการศึกษาทางการเงินและการลงทุนขั้นสูงต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle