.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 33 guests online
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิรัชย์ สุขะเกตุ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 370 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-773-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติเบื้องต้นเล่มนี้  ให้ความรู้พื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติ  เหมาะสำหรับนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาวิชาสถิติ  หรือคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอก  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย  การทดลองสุ่มและความน่าจะเป็น  ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระ  ตัวแปรสุ่มและเวกเตอร์สุ่ม  ค่าคาดหมายและโมเมนต์  การแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง  ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงตัวอย่างและทฤษฎีลิมิตที่สำคัญ  คือ  ทฤษฎีลิมิตส่วนกลาง  และกฎของเลขจำนวนมาก


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle