.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย
ผู้แต่ง ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 336 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-633-7
เนื้อหาโดยย่อ

“หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย”  เป็นหนังสือวิชาการเล่มแรกที่ได้รวบรวมผลงานวิจัยเรื่องหญ้าที่มีการศึกษาวิจัยในประเทศไทยมากที่สุด  โดยในบทแรกกล่าวถึงบทบาท  และความสำคัญของหญ้าทั้งในด้านการเป็นอาหารสัตว์  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ในขณะที่ในบทที่  2  และ  3  กล่าวถึงรูปพรรณสัณฐานของหญ้า  การจำแนก  และการเจริญเติบโตและพัฒนาการของหญ้า  โดยเน้นเฉพาะหญ้าเขตร้อน  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับหญ้า  ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของหญ้าแต่ละชนิด  โดยแบ่งเป็นหญ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศและหญ้าพื้นเมือง  ทั้งในด้านประวัติ  รูปพรรณสัณฐาน  และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  การปลูกและการบำรุงรักษาผลผลิตและคุณค่าทางอาหาร  ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์  เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลงานวิจัยของหญ้าที่สำคัญในประเทศไทย


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle