.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 45 guests online
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 168 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-579-9
เนื้อหาโดยย่อ

การนำวิชาการตามแนวพุทธศาสตร์  ที่เน้นความสำคัญของจิตใจพร้อมกับความสำคัญของร่างกายจะมีส่วนช่วยสร้างความสมบูรณ์แก่วิชาการต่าง ๆ  ในลักษณะที่เป็นการช่วยให้เกิดบูรณาการแก่ชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้น  เป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าและจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อีกด้วย
เพราะฉะนั้น  การประยุกต์วิชาการตามแนวพุทธศาสตร์เข้ากับวิชาการอื่น ๆ  จึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งเป็นการช่วยเติมคุณค่าของวิชาการนั้น ๆ  ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  วิชาการต่าง ๆ  หากมุ่งแต่เสนอข้อเท็จจริงโดยปราศจากการคำนึงถึงศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้วิชาการนั้นๆ  เป็นเหมือนศาสตราวุธทำลายมนุษยชาติ  พุทธศาสตร์เน้นทั้งความรู้และคุณธรรม  วิชาการต่าง ๆ  ควรบรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบหรือคุณธรรมตามที่ปรากฏในหลักการของพุทธธรรมเข้าไปด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle