.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
นิเวศวิทยาวิเคราะห์ทางกีฏวิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยาวิเคราะห์ทางกีฏวิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.อินทวัฒน์ บุรีคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 180 หน้า
ราคา 130 บาท ลด 20% เหลือ 104 บาท
ISBN 974-537-609-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ “นิเวศวิทยาวิเคราะห์ทางกีฏวิทยา”  มีเนื้อหาเรื่อง  วัฏจักรของประชากร (Population  Dynamics)  การวิเคราะห์ตารางชีวิต (Analyzing  Life  Tables)  การวิเคราะห์การกระจายในพื้นที่ (Analyzing  Spatial  Patterns)  ความหลากหลายทางชนิด (Species Diversity)  ความคาบเกี่ยวของนิช (Niche  Overlap)  ความเกี่ยวข้องกันระหว่างชนิด (Interspecific  Association)  และการใช้ค่าองศา-วัน (The Use  of  Degree-Days)  พร้อมทั้งมีเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านโดยทั่วไปเกิดความเข้าใจ  และสามารถนำวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาแขนงอื่น  และในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle