.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 28 guests online
อินเดีย : อดีต-ปัจจุบัน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ อินเดีย : อดีต-ปัจจุบัน
ผู้แต่ง รศ.สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ
ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 327 หน้า
ราคา 295 บาท
ISBN 978-974-9934-62-3
เนื้อหาโดยย่อ

อินเดีย : อดีต-ปัจจุบัน  เป็นตำราที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์อนุทวีปอินเดีย  ตั้งแต่สมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ  สมัยพระเวท  สมัยมหากาพย์  ราชวงศ์โมริยะ  ราชวงศ์คุปตะ  ราชวงศ์โมกุล  สมัยการปกครองของอังกฤษ  ขบวนการชาตินิยม  การกู้เอกราช  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังเอกราช  และเหตุการณ์ปัจจุบันของอินเดีย  อันจะนำไปสู่ความเข้าใจสังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรมอินเดียอันหลากหลายและสลับซับซ้อน  รวมทั้งระบบการเมืองการปกครอง  ที่ทำให้อินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ตลอดจนแนวโน้มความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 21


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle