.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา มีศุข
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์
ขนาด ซม.
จำนวน 366 หน้า
ราคา 310 บาท
ISBN
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเคมีทั่วไปเล่ม 1 ฉบับรวบรัดเล่มนี้ เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นเวลาหลายปี ถึงแม้ว่าหนังสือชื่อ "ฉบับรวบรัด" แต่เนื้อหายังคงครอบคลุมครึ่งหนึ่งของวิชาเคมีทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม)

เนื้อหา 12 บทประกอบด้วย : สสารและพลังงาน, อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม, ตารางธาตุและระบบพีริออดิก, พันธะเคมี, ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ์, อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น, สมดุลเคมี, แก๊ส, ของเหลว, ของแข็ง, สารละลาย, อิเล็กโทรไลต์ และการแตกตัวเป็นไอออน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle