.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online
เทคโนโลยีการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 355 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-059-7
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานเชิงลึก ที่ปฏิบัติงานจริงไว้อย่างละเอียด  โดยจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ  ระบบการเผาไหม้  ระบบอัดอากาศ  การใช้ฉนวนกันความร้อน  การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบหม้อแปลงไฟฟ้า  การจ่ายกระแสไฟฟ้า  ระบบแสงสว่าง  ระบบพลังงานความร้อนร่วม  รวมถึงกรณีศึกษาผลงานจริงที่สัมฤทธิ์ผลแล้วในการปฏิบัติงานที่ปรึกษาสำหรับ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  โดยได้จัดทำดัชนีการใช้พลังงาน  และเสนอมาตรการที่เหมาะสมที่สุด  สำหรับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางอย่างครบวงจร  ตลอดจนเทคโนโลยีเชิงลึก  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการวินิจฉัยการใช้พลังงานที่สมบูรณ์ที่สุด  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในวิชาชีพวิศวกรรมที่ปรึกษาทางด้านการ อนุรักษ์พลังงาน  รวมทั้งการคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดควบคู่ไป พร้อมกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อส่งเสริมการลดสภาวะโลกร้อนอีกแนวทางหนึ่ง

williamhill uk online casinos welcome bonus codes and offers ukcasinowelcomebonus.co.uk william hill uk online casino welcome bonus at first deposit


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

ติดต่อสำนักพิมพ์ มก.
โทรศัพท์ : 0-2940-5501-2
โทรศัพท์ : (ภายใน) 2020, 2021
โทรสาร : 0-2942-8056
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Facebook : https://www.facebook.com/ku.kupress


 
sex tubeporno izle