.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 17 guests online
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 313 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-053-5
เนื้อหาโดยย่อ

วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ มีเนื้อหาครอบคลุมถึง  ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการโครงการก่อสร้าง  องค์กรและการจัดการ  การประมูลงานก่อสร้างและการประมาณราคา  สัญญาและรายการข้อกำหนดก่อสร้าง  การวางแผนและการพัฒนาแผนงาน  การทำกำหนดเวลาก่อสร้าง  การควบคุมงานก่อสร้าง  การจัดการทรัพยากร  เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิต  นักศึกษา  และผู้ที่สนใจด้านการจัดการโครงการก่อสร้าง  เข้าใจถึงหลักการของการจัดการงานก่อสร้าง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสม


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle