.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 87 guests online
วิศวกรรมการทาง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมการทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 564 หน้า
ราคา 400 บาท
ISBN 978-616-556-052-8
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือวิศวกรรมการทางเรียบเรียงจากประสบการณ์ประกอบกับการ ค้นคว้าจากตำรา และเอกสารที่เกี่ยวกับงานทางจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่องานการสร้าง ถนนในประเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมถึง               
- ประวัติความเป็นมาของถนน
- การวางแผนการสำรวจการจราจร
- การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การทดลอง วัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับงานทาง
- การออกแบบทางด้านเรขาคณิต
- การออกแบบโครงสร้างทาง ทั้งถนนลาดยางและถนนคอนกรีต
- การซ่อมบำรุงถนน         
ผู้เขียนได้เรียบเรียงให้อ่านเข้าใจโดยง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์อ้างอิง เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานของวิศวกร หรือช่างที่เกี่ยวข้องกับงานทางได้


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle