.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
โภชนศาสตร์เบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 314 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-046-7
เนื้อหาโดยย่อ

          โภชนศาสตร์เบื้องต้น  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโภชนาการ  โดยเริ่มตั้งแต่ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อ สุขภาพ  ภาวะและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศ  สรีรวิทยาของระบบทางเดิน อาหาร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอาหารเมื่อเข้าไปในร่างกายมนุษย์เริ่มตั้งแต่การ ย่อย  การดูดซึม  จนกระทั่งการขับถ่าย  บทบาทและหน้าที่ของน้ำและสารอาหารต่าง ๆ ต่อร่างกาย  การดูดซึม  ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน  ผลที่ เกิดขึ้นเมื่อได้รับสารอาหารแต่ละชนิดไม่สมดุลกับความต้องการของร่าง กาย  การใช้พลังงานของร่างกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการควบคุมการบริโภคอาหาร  ในบทสุดท้ายจะกล่าวถึงการสูญเสียคุณค่าของอาหารในขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงมือผู้บริโภค


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle