.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 50 guests online
ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 156 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-042-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ "ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม" ให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยในเรื่อง ชนิดและสมบัติของปุ๋ย หลักการพิจารณาใช้ปุ๋ย ประสิทธิภาพของปุ๋ยแต่ละชนิด การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ปุ๋ย ข้อดี ข้อด้อย และข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่การเกษตรและแง่สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังครอบคลุมไปถึงสารอีเอ็มและน้ำหมักชีวภาพ ข้อมูลที่นำเสนอส่วนใหญ่มาจากผลงานวิจัยในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนทั่วไป เกษตรกร และนักวิชาการ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle