.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 50 guests online
การบริหารธุรกิจยุคใหม่ด้วยการวิจัยดำเนินงาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การบริหารธุรกิจยุคใหม่ด้วยการวิจัยดำเนินงาน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 364 หน้า
ราคา 330 บาท
ISBN 978-616-556-038-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการบริหารธุรกิจยุคใหม่ด้วยการวิจัยดำเนินงาน เล่มนี้  บรรจุเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ ดำเนินงานทางธุรกิจด้วยการสร้างแบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นตรง  ซึ่งสามารถนำไปใช้กับปัญหาได้มากมาย  อาทิเช่น  ปัญหาการขนส่ง  ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร  ปัญหาการพัฒนาสูตรอาหาร  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงปัญหาการขนส่ง  หลักความน่าจะเป็น  การวางแผนโครงการ  การวิเคราะห์การตัดสินใจ  ทฤษฎีเกม  กระบวนการสโตคาสติก  กระบวนการปัวส์ซอง  ลูกโซ่มาร์คอฟ  และการจำลองแถวคอย  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กร  ในแต่ละบทยังได้รวมกรณีศึกษาสำหรับธุรกิจไว้ด้วย  เพื่อแสดงการนำวิธีการทางการวิจัยดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ  และภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรง  โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล  และโปรแกรมลินโดไว้ด้วย  ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น จึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบ การ  นิสิต  นักศึกษา  นักวิชาการ  และผู้ที่สนใจ  ที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle