.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 357 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-037-5
เนื้อหาโดยย่อ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความเข้าใจทางกระบวนการ วิทยาศาสตร์ เพื่อปูความรู้พื้นฐานไปสู่กระบวนการสิ่งแวดล้อมและกระบวนการวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยอาศัยพื้นฐานทางนิเวศวิทยาและกระบวนการนิเวศวิทยาเป็นหลักต่อการศึกษาการ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ ตลอดจนการประยุกต์นิเวศวิทยาต่อการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ในหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการและเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจสิ่งแวดล้อมให้เห็นมุมมองเชิงมิติทางทรัพยากร ศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรสังคม ยิ่งไปกว่านี้ยังได้มีเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม ที่จะให้มุมมองและวิสัยทัศน์ของการจัดการ หลักการ กลไก และการสร้างนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle