.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
English for Ground and In-flight Attendants
หนังสือ

ชื่อหนังสือ English for Ground and In-flight Attendants
ผู้แต่ง
Assist. Prof. Nattakarn Sukchuen
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2550
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 130 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-44-9
เนื้อหาโดยย่อ

          "English for Ground and In-flight Attendants" is designed for students who wish to work with an airline and for airline personnel who need to use English more effectively in their work. The course comprises eight units which contain many special terms concerning with airlines and language that is relevant to this career. Each unit provides all four language skills of listening, reading, speaking and writing, and each starts with a warm-up activity of which the context is relevant to the topic. There is at least a reading passage, followed by listening activities based on real life situations on the ground and in the air, and exercises on some of the structures used in preparation for speaking activities. Writing activities are provided at the end of each unit.
          The tape recording that accompanies this book for use in the classroom environment provides models for pronunciation as well as listening comprehension exercises.
          At the end of the book you will find tapescripts for listening activities. These may be used for speaking practice as well as writing tasks.


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle