.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
การกลายพันธุ์ : เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การกลายพันธุ์ : เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง รศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 279 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-39-5
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการกลายพันธุ์ : เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช  เป็นหนังสือวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช  โดยเทคนิคการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์  ซึ่งเน้นการใช้สิ่งก่อกลายพันธุ์ประเภทรังสีเป็นสำคัญ  เนื้อหาภายในเล่มจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสมบัติของรังสีและสารเคมีที่ใช้ในการเหนี่ยวนำให้พืชกลายพันธุ์  อุปกรณ์การฉายรังสี  วิธีการฉายรังสี  และการคัดเลือกพันธุ์กลายของพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด  พืชที่ขยายพันธุ์โดยเนื้อเยื่อต้นพืช  รวมทั้งพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง  นอกจากนี้  ยังได้รวบรวมผลงานการศึกษาและวิจัยการใช้รังสีและสารเคมีกับพืชในประเทศไทย  โดยตั้งแต่เริ่มมีการนำเอาเทคนิคการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชจนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และมีความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle