.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์
ผู้แต่ง รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 244 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-15-9
เนื้อหาโดยย่อ

ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์  กล่าวถึง  โครงสร้างและวงจรชีวิตของจุลินทรีย์  ชีววิทยาทั่วไปของจุลินทรีย์   โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม  การจำลองตัวและการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมในจุลินทรีย์ชนิดโปรแคริโอตและยูแคริโอต  การแสดงออกของยีน  ได้แก่  การถอดรหัสและการแปลรหัส  การควบคุมแสดงออกของยีนในจุลินทรีย์ชนิดโปรแคริโอตและยูแคริโอต  ระบบพันธุกรรมของแบคทีเรีย  ระบบพันธุกรรมของไวรัสและไมโครพลาสมา  ระบบพันธุกรรมของเชื้อรา  การผันแปรทางพันธุกรรม  พันธุวิศวกรรม  และการประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรม


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle