.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 48 guests online
วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ผู้แต่ง รศ.ดร.วีรยุทธ์ เลาหะจินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 441 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-016-0
เนื้อหาโดยย่อ

วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  ครอบคลุมเนื้อหาลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะแต่ละระบบของสัตว์สะเทิน น้ำสะเทินบกและของสัตว์เลื้อยคลาน  กำเนิดและวิวัฒนาการ  รูปแบบการเคลื่อนที่  การรักษาสมดุลน้ำและระดับอุณหภูมิ  รูปแบบการกินอาหาร  การสื่อสาร  การสืบพันธุ์  และวงจรชีวิต  การแพร่กระจาย  พลวัตประชากร  การอนุรักษ์และการจัดการ  และอนุกรมวิธานของสัตว์ทั้งสองกลุ่ม  โดยมีภาพสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกของประเทศไทยจำนวน 67 ชนิด  และภาพสัตว์เลื้อยคลานของประเทศไทยจำนวน 106 ชนิด


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ติดต่อสำนักพิมพ์ มก.
โทรศัพท์ : 0-2940-5501-2
โทรศัพท์ : (ภายใน) 2020, 2021
โทรสาร : 0-2942-8056
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Facebook : https://www.facebook.com/ku.kupress


 
sex tubeporno izle