.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 30 guests online
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 528 หน้า
ราคา 400 บาท
ISBN 978-616-556-007-8
เนื้อหาโดยย่อ

ตำราเล่มนี้เขียนโดยคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนสาขานี้เป็นอย่างดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  นิสิต  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปจะได้รับความรู้และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
เนื้อหาของหนังสือมีทั้งหมด 27 บท อธิบายถึงความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชี้แจงความสำคัญของส่วนประกอบอาหาร, จุลินทรีย์ในอาหาร, อาหารดัดแปรพันธุกรรม,  การเก็บรักษาเมล็ดพืช, วัตถุเจือปนในอาหาร  และอธิบายถึงเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร  หลักการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ  ได้แก่ การใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็ง  การทำแห้ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ การฉายรังสี การใช้สารเคมี คุณภาพอาหาร  และการควบคุม  ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชและสัตว์เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ธัญชาติ เมล็ดถั่วและพืชหัว นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ขนมอบ ลูกกวาดและช๊อกโกแลต  และอาหารหมักดองต่าง ๆ ให้แนวทางการจัดการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ตลอดจนแนะนำแนวคิดในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไว้ด้วย

bet365 uk online casino bonus and promotions toponlinecasinobonus.co.uk bet365 uk online casino bonus code


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle