.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ผู้แต่ง รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 142 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-004-7
เนื้อหาโดยย่อ

การปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทั่วไป และเทคนิคทางจุลชีววิทยาพื้นฐาน ได้แก่ เทคนิคในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้จุลินทรีย์ในการทดลองทางจุลชีววิทยา (aseptic technique) การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมตัวอย่างจุลินทรีย์  เพื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ การแยกเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ หลักโภชนาการและการเตรียมอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ การนับจำนวนจุลินทรีย์ การรู้จักและจัดจำแนกจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ การควบคุม และการกำจัดจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ และความสำคัญของจุลินทรีย์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle