.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 44 guests online
พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 284 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-611-556-011-0
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักสารพันธุกรรมในด้าน โครงสร้างและหน้าที่  มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและกลยุทธ์ในการโคลนยีน  และยังกล่าวถึงการเฟ้นหาเซลล์เจ้าบ้านที่ได้รับรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอและ ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์โคลน  ตลอดจนการโคลนยีนในยีสต์  การถ่ายยีนในพืช  การถ่ายยีนและการโคลนในสัตว์  ยังครอบคลุมถึงการทำแผนที่ยีนและโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์  โดยได้สอดแทรกการประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม ทางการเกษตร ได้แก่การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์  เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชและสัตว์นั้น ๆ อีกทั้งยังได้รวบรวมผลสะท้อนที่อาจเกิดขึ้นของพืชและสัตว์แปลงพันธุ์ที่อาจ มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ  โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงและรวบรวมจากตำราและเอกสารอ้างอิง ต่าง ๆ รวมทั้งจากประสบการณ์การทำวิจัย  การฝึกอบรม  และการเรียนการสอน  เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ และนำมาประมวลเพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจและนำไปต่อยอดการศึกษา  หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

ติดต่อสำนักพิมพ์ มก.
โทรศัพท์ : 0-2940-5501-2
โทรศัพท์ : (ภายใน) 2020, 2021
โทรสาร : 0-2942-8056
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Facebook : https://www.facebook.com/ku.kupress


 
sex tubeporno izle