.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การบัญชีการเงิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา งามแดน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 426 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-611-556-007-3
เนื้อหาโดยย่อ

          ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก แต่บัญชีถือเป็น "ภาษาสากลของธุรกิจ" ดังนั้น ผู้รู้บัญชีจึงสามารถเข้าใจความเป็นไปของธุรกิจได้
          หนังสือเล่มนี้เป็น "หนทาง" นำไปสู่ความเป็นไปของธุรกิจ เนื่องจากได้อธิบายแนวคิด หลักการ และวิธีการทางบัญชีพร้อมภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มปูพื้นตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการนำเสนองบการเงิน รวมถึงวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
         ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราประกอบการเรียน เป็นคู่มือสำหรับนักบัญชี นักบริหาร รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้าถึง "ภาษาของธุรกิจ"


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle